Prawnicy Razem

Stanowiska

Stanowisko nr 13/2017 dotyczące przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Sądzie Najwyższym

Stanowisko nr 13/2017 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dotyczące przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Sądzie Najwyższym Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych wskazuje, że Sąd Najwyższy sprawuje wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej oraz nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania. Biorąc pod uwagę powyższe konieczne jest zapewnienie niezależności Sądu Najwyższego i niezawisłości sędziów w nim orzekających. Proponowane przez […]

Stanowisko nr 12/2017 dotyczące przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Stanowisko nr 12/2017 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dotyczące przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych wskazuje, że  Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Biorąc pod uwagę powyższe konieczne jest zapewnienie transparentnych procedur wyboru członków Rady i ich działań, a także stworzenie […]

Stanowisko nr 11/2017 z dnia 21.11.2017 r. w sprawie prac legislacyjnych nad prezydenckimi projektami reformującymi KRS i SN

Stanowisko nr 11/2017 Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych w sprawie prac legislacyjnych nad prezydenckimi projektami reformującymi Krajową Radę Sądownictwa oraz Sąd Najwyższy Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych w związku z pracami legislacyjnymi nad prezydenckimi projektami reformującymi Krajową Radę Sądownictwa oraz Sąd Najwyższy (druki sejmowe nr 2002 i nr 2003) przypomina, że podstawowym kierunkiem prac legislacyjnych powinna być dbałość o sprawny wymiar sprawiedliwości. Proponowane […]

Stanowisko nr 10/2017 dot. prośby do Prezydenta RP o zainicjowanie dialogu ze środowiskiem prawniczym

Warszawa, dn. 27 lipca 2017 r.   Stanowisko nr 10/2017 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. prośby do Prezydenta RP o zainicjowanie dialogu ze środowiskiem prawniczym   Niniejszym Porozumienie pragnie docenić fakt, że Pan Prezydent uwzględnił głosy środowisk obywatelskich oraz prawniczych i zapowiedział skierowanie ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o Sądzie Najwyższym do ponownego rozpatrzenia przez Sejm. Uwzględniając ten fakt oraz nawiązując do […]

Stanowisko nr 9/2017 dot. apelu do Prezydenta RP o skorzystanie z prawa weta wobec ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym

Warszawa, 20 lipca 2017 r.    Stanowisko nr 9/2017 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. apelu do Prezydenta RP o skorzystanie z prawa weta wobec ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym   Zwracamy się do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o skorzystanie z prawa weta wobec ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym. […]

Stanowisko nr 8/2017 dot. projektu ustawy o Sądzie Najwyższym

Warszawa, 18 lipca 2017 r.    Stanowisko nr 8/2017 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. projektu ustawy o Sądzie Najwyższym   Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych wyraża zdecydowany sprzeciw zarówno wobec rozwiązań proponowanych w projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym, jak i trybu procedowania ustawy o kardynalnym znaczeniu dla ustroju polskiego wymiaru sprawiedliwości.   Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym pozostaje niezgodny z wzorcem konstytucyjnym, […]

Stanowisko nr 7/2017 dot. projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Warszawa, dn. 5 lipca 2017 r. Stanowisko nr 7/2017 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych z zadowoleniem przyjmuje przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów z uwagi na próbę kompleksowej […]

Stanowisko nr 6/2017 dot. projektów ustaw o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych

Warszawa, dn. 1 czerwca 2017 r.   Stanowisko nr 6/2017 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. projektów ustaw o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych Egzekucja sądowa pozostaje jednym z fundamentów demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniając jego podstawowe zasady. Bez instrumentów skutecznej egzekucji sądowej wymiar sprawiedliwości i gwarantowana przez państwo ochrona prawna obywateli stają się fikcją. Możliwość wykonywania wyroków sądowych wydawanych w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej […]

Stanowisko nr 5/2017 dot. projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1491)

Warszawa, dn. 1 czerwca 2017 r. Stanowisko nr 5/2017 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1491) Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych zwraca uwagę na szczególną istotność zmian proponowanych w projekcie ustawy o  zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Proponowane […]

Stanowisko nr 4/2017 dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw opracowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Warszawa, dn. 5 kwietnia 2017 r.   Stanowisko nr 4/2017 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw opracowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dostrzegając potrzebę zmian regulacji dotyczącej zasad funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa wyraża poparcie dla projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych […]

Stanowisko nr 3/2017 dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (DL-VI-465-27/16)

Warszawa, dn. 7 lutego 2017 r.   Stanowisko nr 3/2017 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (DL-VI-465-27/16)   Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych opiniując projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów […]

Stanowisko nr 2/2017 dotyczące prośby do Prezydenta RP o spotkanie w przedmiocie zmian ustrojowych sądownictwa

Warszawa, dn. 6 lutego 2017 r.   Stanowisko nr 2/2017 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dotyczące prośby do Prezydenta RP o spotkanie w przedmiocie zmian ustrojowych sądownictwa   Jako sygnatariusze Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, reprezentujący samorządy i stowarzyszenia prawnicze, zwracamy się do Prezydenta RP o spotkanie z przedstawicielami Porozumienia w celu zażegnania kryzysu wywołanego przez ostatnie propozycje legislacyjne dotyczące ustroju sądownictwa. Wyrażamy […]

Stanowisko nr 1/2017 dot. projektu ustawy o komornikach sądowych

Warszawa, dn. 5 stycznia 2017 r. Stanowisko nr 1/2017 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. projektu ustawy o komornikach sądowych Projekt nowej ustawy, co do zasady słusznie zakłada konieczność kompleksowego, całościowego unormowania zagadnień ustroju zawodu komornika sądowego oraz ustroju samorządu komorniczego, albowiem obecnie obowiązująca ustawa o komornikach sądowych i egzekucji (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., dalej: u.k.s.e.), z uwagi na ilość dotychczasowych […]

Stanowisko nr 27/2016 dot. wolności mediów i dostępu obywateli do informacji

Warszawa, dn. 21 grudnia 2016 r.   Stanowisko nr 27/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. wolności mediów i dostępu obywateli do informacji   Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych wyraża negatywne stanowisko wobec „Informacji na temat planowanych zmian w organizacji pracy mediów w Parlamencie” ogłoszonych 14 grudnia 2016 r. oraz wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją konfliktu, która nastąpiła w kolejnych dniach. Apelujemy o wycofanie […]

Stanowisko nr 26/2016 dot. ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Warszawa, dn. 6 grudnia 2016 r.   Stanowisko nr 26/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach   Porozumienie wyraża zdecydowanie negatywną opinię o uchwalonej przez Sejm RP ustawie z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk sejmowy 1044), ze względu na wyraźną możliwość naruszenia […]

Stanowisko nr 25/2016 dot. projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (DL-II-413-1/15/78)

Warszawa, dn. 6 grudnia 2016 r.   Stanowisko nr 25/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (DL-II-413-1/15/78)   Porozumienie nie podziela stanowiska projektodawcy, co do konieczności stworzenia „oddzielnej” regulacji prawnej mającej na celu implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie […]

Stanowisko nr 24/2016 dot. zmian w obszarze regulacji postępowania karnego proponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy nr 851)

Warszawa, dn. 24 października 2016 r.   Stanowisko nr 24/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. zmian w obszarze regulacji postępowania karnego proponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy nr 851)   Porozumienie samorządów zawodowych […]

Stanowisko nr 23/2016 dot. projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego (DL-VI-1002-2/15)

Warszawa, dn. 15 października 2016 r.     Stanowisko nr 23/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego (DL-VI-1002-2/15)   W związku z otrzymaniem projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012 r. […]

Stanowisko nr 22/2016 dot. potrzeby dialogu społecznego w zakresie sądownictwa i zawodów prawniczych oraz Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich

Warszawa, dn.1 września 2016 r. Stanowisko nr 22/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. potrzeby dialogu społecznego w zakresie sądownictwa i zawodów prawniczych oraz Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych z zadowoleniem przyjmuje zorganizowanie Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich oraz wyraża nadzieję, że jego obrady znacznie przyczynią się do rozwoju dialogu społecznego w zakresie sądownictwa i zawodów prawniczych. Docenić należy wysiłek […]

Stanowisko nr 21/2016 dot. działań podjętych w Turcji w stosunku do sędziów, prokuratorów i adwokatów

Warszawa, dn. 8 sierpnia 2016 r. Stanowisko nr 21/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. działań podjętych w Turcji w stosunku do sędziów, prokuratorów i adwokatów    Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z masowymi zwolnieniami ze służby oraz aresztowaniami sędziów i prokuratorów, do jakich dochodzi w ostatnim czasie w Turcji. Sygnatariusze Porozumienia uznają, że gwarantem rzeczywistej ochrony praw […]

Stanowisko nr 20/2016 dot. odmowy powołania przez Prezydenta RP kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa do pełnienia urzędu sędziego

Warszawa, dn. 8 sierpnia 2016 r.    Stanowisko nr 20/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. odmowy powołania przez Prezydenta RP kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa do pełnienia urzędu sędziego   Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z odmową powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę postanowieniem z dnia 22 czerwca 2016 r. nr 1130.9.2016 dziesięciu kandydatów przedstawionych […]

Stanowisko nr 19/2016 dot. projektu ustawy zmieniającej ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (DL-I-4604-8/15)

Warszawa, dn. 27 lipca 2016 r.   Stanowisko nr 19/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. projektu ustawy zmieniającej ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (DL-I-4604-8/15) Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych pragnie zauważyć, że przedłożony projekt zawiera różnego rodzaju wady. Przewiduje on kolejne obniżenie wysokości opłat egzekucyjnych. Proponuje się wprowadzenie zmiany sprowadzającej się do dodania przepisu (art. […]

Stanowisko nr 18/2016 dot. środków na edukację prawną w budżecie na rok 2017

Warszawa, dn. 20 czerwca 2016 r. Stanowisko nr 18/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. środków na edukację prawną w budżecie na rok 2017   Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dostrzegając potrzebę wspólnej pracy na rzecz kształtowania i pogłębiania wiedzy prawnej społeczeństwa, wskazuje na konieczność wsparcia dla ich działań w zakresie edukacji prawnej społeczeństwa. Wszelkie działania na tej płaszczyźnie, w tym szczególnie edukacja […]

Stanowisko nr 17/2016 dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 maja 2016 r. (DL-VI-440-4/16)

Warszawa, dn. 27 maja 2016 r.     Stanowisko nr 17/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 maja 2016 r. (DL-VI-440-4/16)   Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych z satysfakcją przyjmuje część zmian zawartych w projekcie z dnia 2 maja 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o Krajowej […]

Stanowisko nr 16/2016 dot. zmian kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie wprowadzenia regulacji sankcji administracyjnych oraz zbiegu odpowiedzialności administracyjnej z odpowiedzialnością karną

Warszawa, dn. 25 maja 2016 r.   Stanowisko nr 16/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych oraz Rzecznika Praw Obywatelskich dot.  zmian kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie wprowadzenia regulacji sankcji administracyjnych oraz zbiegu odpowiedzialności administracyjnej z odpowiedzialnością karną   Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych oraz Rzecznik Praw Obywatelskich wskazują na konieczność podjęcia prac ustawodawczych dotyczących nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie wprowadzenia dyrektyw nakładania […]

Stanowisko nr 15/2016 dot. uczczenia Dnia Wymiaru Sprawiedliwości

Warszawa, dn. 23 maja 2016 r.     Stanowisko nr 15/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. uczczenia Dnia Wymiaru Sprawiedliwości   Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych w szczególny sposób pragnie uczcić tegoroczny Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. Dzień 23 maja, uchwalony świętem prawników przez Europejskie Stowarzyszenie MEDEL „Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności”, jest wyrazem szacunku i uznania dla niezłomności sędziego śledczego […]

Stanowisko nr 14/2016 dot. wsparcia dla działań w zakresie edukacji prawnej

Warszawa, dn. 11 maja 2016 r. Stanowisko nr 14/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. wsparcia dla działań w zakresie edukacji prawnej Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych wskazuje na konieczność udzielenia silniejszego i konkretnego wsparcia dla działań w zakresie edukacji prawnej zmierzającej do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. Zgodnie z art. 14 ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. 2015 […]

Stanowisko nr 13/2016 dot. udostępnienia danych z rejestru PESEL dla notariuszy

Warszawa, dn. 11 maja 2016 r. Stanowisko nr 13/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. udostępnienia danych z rejestru PESEL dla notariuszy   Porozumienie samorządów i stowarzyszeń prawniczych popierając dążenia Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej do zagwarantowania bezpieczeństwa obrotu prawnego opowiada się za udostępnieniem danych z rejestru PESEL dla notariuszy. Popieramy dążenie notariuszy do zmiany Ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności […]

Stanowisko nr 12/2016 dot. przymusu adwokacko-radcowskiego

Warszawa, dn. 11 maja 2016 r. Stanowisko nr 12/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. przymusu adwokacko-radcowskiego   Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych postuluje rozszerzenie przymusu adwokacko-radcowskiego na postępowanie przed sądem okręgowym i sądem apelacyjnym poprzez dodanie § 1¹ w art. 87¹ k.p.c. w brzmieniu: „§ 1¹. W postępowaniu przed sądem okręgowym oraz sądem apelacyjnym obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych. […]

Stanowisko nr 11/2016 dot. potrzeby stworzenia kompleksowej regulacji o biegłych sądowych

Warszawa, dn. 11 maja 2016 r. Stanowisko nr 11/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. potrzeby stworzenia kompleksowej regulacji o biegłych sądowych   Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych postuluje przyjęcie ustawy o biegłych sądowych, która cechowałaby się kompleksowością i zawierała w sobie materię rozproszoną pomiędzy aktami o randze ustawy oraz rozporządzeniami. Obecnie, jak pokazują wyniki badań przeprowadzonych przez Krajową Radę Radców Prawnych, pracę […]

Stanowisko nr 10/2016 dot. utworzenia sądowych wydziałów egzekucyjnych

Warszawa, dn. 11 maja 2016 r.  Stanowisko nr 10/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. utworzenia sądowych wydziałów egzekucyjnych  Porozumienie samorządów i stowarzyszeń prawniczych popierając dążenia do stałego usprawniania egzekucji sądowej, zarówno w zakresie czynności dokonywanych przez sądy, jak i komorników sądowych, opowiada się za obligatoryjnym utworzeniem w sądach rejonowych wydziałów egzekucyjnych. Sprawna i skuteczna egzekucja ma ogromne znaczenie dla budowy wizerunku wymiaru sprawiedliwości, […]

Stanowisko nr 9/2016 dot. potrzeby uregulowania instytucji protokołu stanu faktycznego

Warszawa, dn. 20 kwietnia 2016 r.   Stanowisko nr 9/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. potrzeby uregulowania instytucji protokołu stanu faktycznego   Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych postuluje zwiększenie roli instytucji sporządzania przez komornika protokołu stanu faktycznego, uregulowanej w art 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji , poprzez jej unormowanie szczegółowe. Instytucja ta  […]

Stanowisko nr 8/2016 dot. roli kuratora sądowego w regulowaniu kontaktów

Warszawa, dn. 20 kwietnia 2016 r.     Stanowisko nr 8/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. roli kuratora sądowego w regulowaniu kontaktów   Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych pragnie przedstawić stanowisko dotyczące kwestii merytorycznych i płacowych związanych z wykonywaniem orzeczeń o realizowaniu kontaktów osoby uprawnionej z dzieckiem w obecności kuratora sądowego (w dalszej części niniejszego stanowiska określanej jako obecność kuratora przy kontakcie rodzica […]

Stanowisko nr 7/2016 dot. potrzeby tworzenia i stosowania tabeli alimentacyjnej w sprawach alimentacyjnych

Warszawa, dn. 20 kwietnia 2016 r.     Stanowisko nr 7/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. potrzeby tworzenia i stosowania tabeli alimentacyjnej w sprawach alimentacyjnych Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych zwraca uwagę na okoliczność, iż w wydziałach rodzinnych sądów rejonowych stale rośnie ilość spraw dotyczących zasądzenia alimentów od rodziców na rzecz dzieci. Sprawy te są coraz częściej  zawiłe pod względem  faktycznym i […]

Stanowisko nr 6/2016 dot. obligatoryjnego utworzenia wydziałów rodzinnych i nieletnich oraz tworzenia odwoławczych wydziałów rodzinnych i nieletnich

Warszawa, dn. 20 kwietnia 2016 r.     Stanowisko nr 6/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. obligatoryjnego utworzenia wydziałów rodzinnych i nieletnich oraz tworzenia  odwoławczych wydziałów rodzinnych i nieletnich   Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych wnosi o zmianę art. 12 § 1, art. 16 § 1 oraz 18§ 1 ustawy o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 roku poz.133 tekst jednolity), […]

Stanowisko nr 5/2016 dot. kancelarii sędziego i przyszłego statusu asystenta sędziego

Warszawa, dn. 20 kwietnia 2016 r.     Stanowisko nr 5/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. kancelarii sędziego i przyszłego statusu asystenta sędziego   Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych wskazuje na konieczność podjęcia prac ustawodawczych, które prowadzić będą do zasadniczej zmiany modelu organizacji pracy sędziego dzięki stworzeniu kancelarii sędziego. Celem stworzenia kancelarii sędziego jest  usprawnienie przebiegu postępowań sądowych poprzez umożliwienie sędziemu poświęcenia […]

Stanowisko nr 4/2016 dot. zakresu zadań i budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich

Warszawa, dn. 10 lutego 2016 r.   Stanowisko nr 4/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. zakresu zadań i budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych pragnie podkreślić rolę Rzecznika Praw Obywatelskich w systemie gwarancji demokratycznego państwa prawnego oraz zaapelować o zapewnienie adekwatności budżetu tej instytucji do zakresu realizowanych przez niego zadań. Zgodnie z Konstytucją RP oraz przepisami ustawy z dnia […]

Stanowisko nr 3/2016 dot. konieczności zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych oraz liczby etatów asystentów sędziów i asystentów prokuratorów

Warszawa, dn. 10 lutego 2016 r.   Stanowisko nr 3/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. konieczności zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych oraz liczby etatów asystentów sędziów i asystentów prokuratorów   Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń sygnalizuje konieczność systemowego uregulowania wynagrodzeń wszystkich grup zawodowych szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, do których zaliczają się również asystenci sędziów i asystenci prokuratorów.   Porozumienie apeluje o nowelizację rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości określających […]

Stanowisko nr 2/2016 dot. gwarancji demokratycznego państwa prawnego

Warszawa, dn. 13 stycznia 2016 r. Stanowisko nr 2/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych oraz Rzecznika Praw Obywatelskich dot. gwarancji demokratycznego państwa prawnego   Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczychoraz Rzecznik Praw Obywatelskich wyrażają wspólne przekonanie o konieczności przypomnienia o doniosłości standardów i gwarancji demokratycznego państwa prawnego jako podstawy ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Pragniemy podkreślić, że ustanowienie zasady demokratycznego państwa prawnego w art. 2 Konstytucji […]

Stanowisko nr 1/2016 dot. zasad tworzenia prawa w Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dn. 13 stycznia 2016 r.   Stanowisko nr 1/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dotyczące zasad tworzenia prawa w Rzeczypospolitej Polskiej Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych zwraca uwagę na konieczność przestrzegania zasad tworzenia prawa w Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze wieloletnie doświadczenia w zakresie standardów jakości legislacyjnej aktów normatywnych, potrzebę dostosowywania prawa krajowego do prawa Unii Europejskiej oraz postępującego rozwoju technologicznego, a […]

Stanowisko nr 5/2015 dot. zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym

Warszawa, dn. 2 grudnia 2015 r. Stanowisko nr 5/2105 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym   Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych wyraża sprzeciw i zaniepokojenie w związku z powtarzającymi się działaniami władzy ustawodawczej i wykonawczej podważającymi pozycję ustrojową Trybunału Konstytucyjnego. W szczególności wyrażamy dezaprobatę wobec zwłoki w przyjęciu przez Prezydenta RP ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych […]

Stanowisko nr 4/2015 dot. obligatoryjnego utworzenia sekretariatu dla każdego zespołu kuratorskiego

Warszawa, dn. 24 września 2015 r. Stanowisko nr 4 / 2015 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. obligatoryjnego utworzenia sekretariatu dla każdego zespołu kuratorskiego   Niniejszym Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych apeluje o zabezpieczenie, w Budżecie na 2016 rok, odpowiednich środków finansowych i odpowiedniej liczby etatów, koniecznych do utworzenia sekretariatu dla każdego zespołu kuratorskiego, składającego się z co najmniej jednego pełnego wydzielonego etatu […]

Stanowisko nr 3/2015 dot. senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 967; druk sejmowy nr 3765)

Warszawa, dn. 24 września 2015 r. Stanowisko nr 3/2015 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 967; druk sejmowy nr 3765)   Projekt ten ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r. sygn. K 23/11. Tymczasem stwierdzić trzeba, że projektowane zmiany zmierzają w […]

Stanowisko nr 2/2015 dot. zasad procesu legislacyjnego

Warszawa, dn. 24 września 2015 r. Stanowisko nr 2/2015 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. zasad procesu legislacyjnego   Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczychwyraża swoją dezaprobatę dla praktyki konsultacji projektów aktów prawnych stosowanej w ostatnich latach i apeluje o rzeczywiste zasięganie opinii zawodowych środowisk prawniczych w tym zakresie oraz o rzetelne branie ich pod uwagę. Wszystkie zawodowe środowiska prawnicze przekonały się w ostatnim […]

Stanowisko nr 1/2015 dot. wyborów sędziego Trybunału Konstytucyjnego

Warszawa, dn. 24 września 2015 r. Stanowisko nr 1/2015 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. wyborów sędziego Trybunału Konstytucyjnego   Niniejszym Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych apeluje o rzetelne i jawne dla opinii publicznej przeprowadzenie przez Sejm wyborów sędziego Trybunału Konstytucyjnego oraz wybór kandydatów wyróżniających się wiedzą prawniczą, gwarantujących bezstronność sprawowanej funkcji. Potrzeba podjęcia niniejszego stanowiska wynika z faktu wejścia w życie w […]