Prawnicy Razem

Spotkanie 7.09

W dniu 7 września 2016 r. w siedzibie KRRP odbyło się kolejne spotkanie Porozumienia. W trakcie spotkania omówiono najbardziej aktualne wydarzenia związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, a nadto dyskutowano nad organizacją konferencji „Udział sędziego w debacie publicznej”, wynikami ankiety dotyczącej edukacji prawnej społeczeństwa, perspektywami współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie ADR i sprawami organizacyjnymi Porozumienia, w tym o możliwości współpracy z uniwersyteckimi wydziałami prawa.