Prawnicy Razem

Stanowisko dot. środków na edukację prawną w budżecie na rok 2017

W dniu 20 czerwca 2016 r. sygnatariusze Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych przyjęli stanowisko nr 18/2016 dot. środków na edukację prawną w budżecie na rok 2017.

W stanowisku podkreślono m.in., że sygnatariusze Porozumienia podejmowali dotychczas szereg działań edukacyjnych kierowanych głównie do młodzieży szkolnej. Jednakże najbardziej wszechstronnym, ale i efektywnym sposobem prowadzenia edukacji prawnej będzie jednak wspólna i skoordynowana działalność. Dlatego też, mając na uwadze przepis art. 14 ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255), zgodnie z którym organy administracji publicznej powinny realizować zadania z zakresu edukacji prawnej, sygnatariusze Porozumienia deklarują wolę aktywnego zaangażowania się w działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

W związku z tym Porozumienie apeluje o zabezpieczenie w ramach projektowanego budżetu na 2017 r. środków finansowych, które byłyby dostępne dla wszystkich podmiotów mających wolę prowadzenia inicjatyw związanych z edukacją prawną zarówno młodzieży, jak i innych grup społecznych.

Pełna treść stanowiska dostępna jest tutaj.