Prawnicy Razem

Nowe wspólne stanowiska sygnatariuszy Porozumienia

W ostatnich dniach sygnatariusze Porozumienia wypracowali kolejne stanowiska będące efektem bieżących prac. W dniu 25 maja wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich przyjęto stanowisko nr 16/2016 dot.  zmian kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie wprowadzenia regulacji sankcji administracyjnych oraz zbiegu odpowiedzialności administracyjnej z odpowiedzialnością karną. Z treścią stanowiska można zapoznać się tutaj.

 

Natomiast w dniu 27 maja przyjęto stanowisko nr 17/2016 dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 maja 2016 r. (DL-VI-440-4/16). Z treścią stanowiska można zapoznać się tutaj.