Prawnicy Razem

Spotkanie 20.04.2016

W dniu 20 kwietnia 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia Notariuszy RP odbyło się posiedzenie Porozumienia, na którym przyjęto pierwszą część pakietu stanowisk zawierających propozycje zmian mających na celu usprawnienie postępowań sądowych.

Przyjęto wspólne stanowiska dotyczące 1) kancelarii sędziego i przyszłego statusu asystenta sędziego, 2) obligatoryjnego utworzenia wydziałów rodzinnych i nieletnich oraz tworzenia odwoławczych wydziałów rodzinnych i nieletnich, 3) potrzeby tworzenia i stosowania tabeli alimentacyjnej w sprawach alimentacyjnych, 4) roli kuratora sądowego w regulowaniu kontaktów, 5) potrzeby uregulowania instytucji protokołu stanu faktycznego.

Druga część pakietu będzie przedmiotem kolejnego posiedzenia Porozumienia. Sygnatariusze dyskutować będą m. in. o dostępie poszczególnych zawodów do systemu PESEL, rozszerzeniu uprawnień notariuszy, rozszerzeniu przymusu adwokacko-radcowskiego, efektywności doręczeń sądowych, regulacji biegłych sądowych oraz utworzeniu wydziałów egzekucyjnych w sądach.

Podczas posiedzenia przyjęto do grona sygnatariuszy Porozumienia Stowarzyszenie Sędziów „Themis” – w drodze jednogłośnej decyzji na wniosek Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.