Prawnicy Razem

Obrady plenarne Porozumienia–27.11.2017 r.

W dniu 27 listopada 2017 r. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyły się kolejne plenarne obrady Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych. Obradom przewodniczył Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adwokat Jacek Trela.

Przedmiotem obrad była dyskusja w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego. Omówiono przebieg drugiej tury podsumowania konsultacji przedmiotowego projektu, która odbyła się w dniu 27.11.2017 r. W konsultacjach tych uczestniczył sekretarz porozumienia – adwokat Przemysław Rosati, członek Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Pan Andrzej Sobótka, Przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów. Obecni zwracali uwagę na szereg wątpliwości dotyczących projektu ustawy. Konkluzją dyskusji był apel o zaprzestanie dalszych prac legislacyjnych nad tym projektem. Odbyła się ponadto dyskusja nad stanem i kierunkiem prac legislacyjnych dotyczących wprowadzenia obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR). Projektowane rozwiązania mają znaczenie dla środowisk prawniczych, ponieważ w następstwie ich przejęcia może dojść do naruszeń tajemnicy zawodowej. Z uwagi na początkowy etap tych prac Porozumienie będzie nadal monitorowało ich przebieg.

Sygnatariusze Porozumienia zaakceptowali propozycję przedstawioną przez adwokata Jacka Trelę i adwokata Przemysława Rosati – przedstawicieli Naczelnej Rady Adwokackiej, a także podjęli kierunkową decyzję w sprawie zakresu tematycznego konferencji dotyczącej tajemnicy zawodowej. Konferencja planowana jest w 2018 r. Według wstępnych założeń będzie obejmowała tajemnicę zawodową z perspektywy sądu, prokuratora oraz pełnomocników i obrońców, a także granice swobody wypowiedzi zawodów prawniczych.

W posiedzeniu plenarnym w charakterze zaproszonych gości wzięli udział także przedstawiciele inicjatywy „Wolne Sądy”.

Kolejne plenarne posiedzenie Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych odbędzie się 8 stycznia 2018 r. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie.

 

PRZEWODNICZĄCY POROZUMIENIA

Adwokat Jacek Trela

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

SEKRETARZ POROZUMIENIA

Adwokat Przemysław Rosati

Członek Naczelnej Rady Adwokackiej