Prawnicy Razem

Instytut Etyki Prawniczej nowym członkiem Forum Obywatelskiego

W dniu 16 października do Forum Obywatelskiego przy Porozumieniu przystąpiła fundacja Instytut Etyki Prawniczej – organizacja pozarządowa zajmująca się m.in. inicjowaniem i prowadzeniem badań w zakresie etyki prawniczej, a także wspieraniem wszelkich inicjatyw mających na celu zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa.

Pracami Instytutu kieruje dr Paweł Skuczyński, dotychczasowy Sekretarz Porozumienia, który w związku z tym złożył rezygnację z zajmowanej funkcji przyjętą przez sygnatariuszy.

– Zmienia się forma mojego uczestnictwa w Porozumieniu, ale nie jego istota, za którą uważam działalność na rzecz rozwoju dialogu społecznego w obszarze sądownictwa i zawodów prawniczych – mówi Skuczyński.

Jednocześnie sygnatariusze Porozumienia podjęli decyzję o powierzeniu Instytutowi opracowania założeń i podjęcie działań dotyczących reformy tworzenia prawa w obszarze sądownictwa i zawodów prawniczych poprzez prawną instytucjonalizację dialogu społecznego w tym zakresie.

– Przyjąłem w imieniu Instytutu zobowiązanie opracowania koncepcji dalszej instytucjonalizacji dialogu społecznego w sądownictwie i zawodach prawniczych oraz przeprowadzenia szerokich jej konsultacji. Mam nadzieję, że prace niebawem ruszą i w nieodległej przyszłości będę miał okazję zaprezentować pierwsze propozycje – dodaje Skuczyński.

 

 

Poniżej można zapoznać się z dotychczasowymi opracowaniami dot. instytucjonalizacji dialogu społecznego w sądownictwie i zawodach prawniczych:
 

Good governance w sądownictwie i zawodach prawniczych

 

Trzy wizje reform sądownictwa i zawodów prawniczych

 

Instytucjonalizacja dialogu społecznego w sądownictwie i zawodach prawniczych

 

Dialog społeczny a udział prawników w debacie publicznej. Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych – doświadczenia i perspektywy 2015-2016

 

Dialog społeczny, państwo prawa i polityczny populizm. Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych – doświadczenia i perspektywy 2016-2017