Prawnicy Razem

« Wróć do listy stanowisk

Stanowisko nr 11/2017

Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych

w sprawie prac legislacyjnych nad prezydenckimi projektami reformującymi

Krajową Radę Sądownictwa oraz Sąd Najwyższy

Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych w związku z pracami legislacyjnymi nad prezydenckimi projektami reformującymi Krajową Radę Sądownictwa oraz Sąd Najwyższy (druki sejmowe nr 2002 i nr 2003) przypomina, że podstawowym kierunkiem prac legislacyjnych powinna być dbałość o sprawny wymiar sprawiedliwości. Proponowane zmiany ustrojowe sądownictwa powinny odbywać się z poszanowaniem i ochroną ładu konstytucyjnego. Takie postępowanie będzie wyrazem troski o przyszłość prawa i państwa Polskiego.

Sygnatariusze Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych stoją na stanowisku, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest konieczna, zarówno w płaszczyźnie ustrojowej, jak też w płaszczyźnie procedur regulujących sprawność postępowań toczących się przed sądami, co bezpośrednio dotyczy wszystkich obywateli.

Obywatele oczekują prawdziwych reform: odformalizowania i uproszczenia skomplikowanych procedur, zniesienia barier sądowych, w tym fiskalnych, wprowadzenia rozwiązań prawnych zwiększających tempo rozpoznawania spraw, w tym nowoczesnego zarządzania i szerokiej informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, jak również podniesienia efektywności modelu rozpoznawania spraw. Projektowane zmiany, skutkując upolitycznieniem wymiaru sprawiedliwości, nie mogą przyczynić się do jego usprawnienia.

Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych sprzeciwia się ewentualnym zmianom ustrojowym dokonywanym bez zachowania procedury zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Istota projektowanych zmian nie może sprowadzać się do faktycznego przejęcia politycznej kontroli nad sądami. Będzie to działanie naruszające wyrażoną w art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadę podziału i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

Wzywamy do pogłębionej dyskusji w sprawie rzeczywistej i potrzebnej reformy wymiaru sprawiedliwości, pamiętając o spoczywającej na nas wszystkich odpowiedzialności za Państwo i jego obywateli.

 

PRZEWODNICZĄCY POROZUMIENIA

Adwokat Jacek Trela

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

SEKRETARZ POROZUMIENIA

Adwokat Przemysław Rosati

Członek Naczelnej Rady Adwokackiej

Pobierz wersję do druku

« Wróć do listy stanowisk