Prawnicy Razem

Apel do Prezydenta RP o zainicjowanie dialogu ze środowiskiem prawniczym

W dniu 27 lipca 2017 r. Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych przyjęło stanowisko nr 10/2017 dot. prośby do Prezydenta RP o zainicjowanie dialogu ze środowiskiem prawniczym.

Doceniono w nim fakt, że Pan Prezydent uwzględnił głosy środowisk obywatelskich oraz prawniczych i zapowiedział skierowanie ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o Sądzie Najwyższym do ponownego rozpatrzenia przez Sejm. Podtrzymano jednak niepokój związany ze zmianami w Prawie o ustroju sądów powszechnych oraz kierunkiem dalszych zapowiadanych zmian.

Zaapelowano w związku z tym i wyrażono zarazem prośbę do Pana Prezydenta o zainicjowanie dialogu z całym środowiskiem prawniczym. Nawiązano przy tym do spotkania między Prezydentem RP a przedstawicielami Porozumienia 20 lutego 2017 r., które można odczytywać jako zapowiedź takiego dialogu.

Wyrażono pogląd, że atmosfera kryzysu i konfliktu wymaga niezwłocznego przeciwdziałania i rozpoczęcia dialogu z udziałem wszystkich zainteresowanych organów władzy publicznej i środowisk obywatelskich i prawniczych.

Pełna treść stanowiska znajduje się tutaj.

 

Foto http://www.prezydent.pl/dla-mediow/materialy-do-pobrania/zdjecia-do-pobrania/.