Prawnicy Razem

Spotkania 9.03 i 6.04

W dniach 9 marca i 6 kwietnia 2016 r. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych odbyły się kolejne robocze posiedzenia Porozumienia. Sygnatariusze podjęli prace nad propozycjami zmian mających na celu usprawnienie postępowań sądowych, które zostaną przekazane władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Dyskutowano m. in. o dostępie poszczególnych zawodów do systemu PESEL, rozszerzeniu uprawnień notariuszy, rozszerzeniu przymusu adwokacko-radcowskiego, efektywności doręczeń sądowych, regulacji biegłych sądowych, utworzeniu biur sędziów, obligatoryjności wydziałów rodzinnych w sądach oraz tworzeniu rodzinnych wydziałów odwoławczych, stworzeniu standardów alimentacyjnych, roli kuratora sądowego w regulowaniu kontaktów, utworzeniu wydziałów egzekucyjnych w sądach oraz zasadach sporządzania protokołu stanu faktycznego.

Odrębnie poruszono problem zakresu i standardów stosowania pieniężnych kar administracyjnych, w szczególności w kontekście tzw. podwójnego karania, proporcjonalności dolegliwości oraz zasad i trybu ich wymierzania.