Prawnicy Razem

Nowe stanowiska Porozumienia

W dniu 6 lutego 2017 r. Porozumienie przyjęło stanowisko nr 2/2017 dotyczące prośby do Prezydenta RP o spotkanie w przedmiocie zmian ustrojowych sądownictwa. Pełna treść stanowiska znajduje się tutaj. Natomiast w dniu 7 lutego 2017 r. Porozumienie przyjęło stanowisko nr 3/2017 dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (DL-VI-465-27/16). Pełna treść stanowiska znajduje się tutaj.