Prawnicy Razem

Stanowisko dot. wolności mediów i dostępu obywateli do informacji

W dniu 21 grudnia 2016 r. Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych przyjęło stanowisko nr 27/2016 dot. wolności mediów i dostępu obywateli do informacji. Pełna treść stanowiska znajduje się tutaj.