Prawnicy Razem

Nowe stanowisko Porozumienia

W dniu 5 kwietnia 2017 r. Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych przyjęło stanowisko nr 4/2017 dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw opracowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”. Pełny tekst stanowiska można znaleźć tutaj.