Prawnicy Razem

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości 23 maja

Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych objęło patronatem obchody Dnia Wymiaru Sprawiedliwości organizowane przez SSP Iustitia w dniu 23 maja 2016 r. Dzień ten został ustanowiony przez Europejskie Stowarzyszenie MEDEL ,,Magistrats Europees pour la Democratie Et la Liberte” (Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności).

W związku z tym Porozumienie apeluje do wszystkich prawników i środowisk współpracujących z wymiarem sprawiedliwości o przypięcie tego dnia fioletowej wstążki, która symbolizować będzie ich jedność.

Dzień 23 maja 1992 r. jest dniem tragicznej śmierci sędziego śledczego Giovanniego Falcone, który po doprowadzeniu wraz z sędzią śledczym Paolem Borselilino do największego procesu członków włoskiej mafii w historii, zginął wraz z żoną Francescą Morvillo, także sędzią, zamordowany przez mafię w zamachu bombowym. Sędzia Paolo Boreselino również został zamordowany w zamachu bombowym w dniu 19 lipca 1992 r.

Ponad 20 lat po tragicznej śmierci sędziów Europejskie Stowarzyszenie MEDEL postanowiło, upamiętniając sędziów. którzy stali się symbolami bezkompromisowej walki o idee sprawiedliwości, dzień ten uczynić świętem sędziów, ławników, prokuratorów oraz wszystkich prawników, dla których idee za które włoscy sędziowie oddali życie pozostają bliskie.

Realizacja apelu dotyczącego wpięcia fioletowej wstążki pozwoli godnie uhonorować sędziów, którzy w imię idei sprawiedliwości byli gotowi oddać własne życie oraz podkreśli jedność prawników skupionych wokół tej idei.