Prawnicy Razem

Nowe stanowisko Porozumienia

W dniu 15 października Porozumienie przyjęło Stanowisko nr 23/2016 dot. projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego (DL-VI-1002-2/15). Pełna treść stanowiska dostępna jest tutaj.