Prawnicy Razem

Stanowisko dot. projektu ustawy o Sądzie Najwyższym

W dniu 18 lipca 2017 r. Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych przyjęło stanowisko nr 8/2017 dot. projektu ustawy o Sądzie Najwyższym.

Stwierdzono w nim m.in., że Porozumienie wyraża zdecydowany sprzeciw zarówno wobec rozwiązań proponowanych w projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym, jak i trybu procedowania ustawy o kardynalnym znaczeniu dla ustroju polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Podkreślono także, że projekt ustawy o Sądzie Najwyższym pozostaje niezgodny z wzorcem konstytucyjnym, stanowi kolejny krok w zniesieniu trójpodziału władzy i jest wyrazem zerwania z zasadą niezależności sądownictwa. Nadanie Ministrowi Sprawiedliwości kolejnych uprawnień, tym razem w odniesieniu do Sądu usytuowanego najwyżej w hierarchii sądów w Polsce stanowi tym większe zagrożenie dla wszystkich reguł demokracji, że to właśnie Sąd Najwyższy stwierdza ważność krajowych aktów wyborczych – także wyborów prezydenckich i parlamentarnych.

Zaapelowano także o powstrzymanie działań prowadzących do destabilizacji polskiego porządku prawnego,  godzących nie tylko w ład konstytucyjny, ale i dobro obywateli.  

Pełna treść stanowiska znajduje się tutaj.

 

Foto Darwinek – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11139577.