Prawnicy Razem

Witamy na stronie Porozumienia

W dniu 14 stycznia 2016 roku oficjalnie uruchomiliśmy stronę internetową Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych.

W dniu 24 września 2015 roku przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń prawniczych i innych organizacji zrzeszających adwokatów, asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i pracowników administracji sądowej oraz innych zawodów i środowisk prawniczych dokonali uroczystego podpisania deklaracji oraz regulaminu „Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych”.

Zapraszamy do przeglądania naszej strony.