Prawnicy Razem

Stanowisko dot. projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

W dniu 1 czerwca 2017 r. Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych przyjęło stanowisko nr 5/2017 dot. projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1491). Pełna treść stanowiska znajduje się tutaj.