Prawnicy Razem

Działania sygnatariuszy oraz członków Forum Obywatelskiego Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych w zakresie edukacji prawnej (2013-2016)

Porozumienie ma przyjemność zaprezentować zestawienie „Działania sygnatariuszy oraz członków Forum Obywatelskiego Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych w zakresie edukacji prawnej (2013-2016)”. Ukazuje ono zasięg oraz różnorodność inicjatyw edukacyjnych skierowanych do różnych grup społecznych, które podejmowane były przez poszczególnych członków Porozumienia oraz działającego przy nim Forum Obywatelskiego. Pełna treść raportu dostępna jest tutaj.