Prawnicy Razem

Nowe stanowisko Porozumienia

W dniu 24 października 2016 r. Porozumienie przyjęło stanowisko nr 24/2016 dot. zmian w obszarze regulacji postępowania karnego proponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy nr 851). Pełna treść stanowiska znajduje się tutaj.