Prawnicy Razem

Nowe stanowisko Porozumienia

W dniu 6 grudnia 2016 r. Porozumienie przyjęło stanowisko nr 25/2016 dot. projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (DL-II-413-1/15/78). Pełna treść stanowiska znajduje się tutaj.