Prawnicy Razem

Obrady plenarne Porozumienia – 16.10.2017 r.

W dniu 16 października 2017 r. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyły się kolejne plenarne obrady Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych. Obradom przewodniczył Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adwokat Jacek Trela.

Sygnatariusze Porozumienia powołali nowego Sekretarza Porozumienia, którym wybrano adwokata Przemysława Rosati, Członka Naczelnej Rady Adwokackiej.

Do Forum Obywatelskiego przy Porozumieniu przystąpiła fundacja Instytut Etyki Prawniczej – organizacja pozarządowa zajmująca się m.in. inicjowaniem i prowadzeniem badań w zakresie etyki prawniczej, a także wspieraniem wszelkich inicjatyw mających na celu zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa.

W toku obrad plenarnych odbyła się dyskusja dotycząca zadań Porozumienia w roku 2018. Przewodniczący Porozumienia przedstawił plany działania Porozumienia skupione na wzajemnej wymianie informacji dotyczących poszczególnych środowisk prawniczych, wzajemnym wsparciu Sygnatariuszy i członków Forum Obywatelskiego, monitorowaniu projektów legislacyjnych i aktywny udział w opiniowaniu tych projektów, które dotyczą środowisk prawniczych skupionych w Porozumieniu, a ponadto zaproponował wspieranie inicjatyw lokalnych, podejmowanych przez środowiska prawnicze związane z Porozumieniem. Sygnatariusze Porozumienia zaakceptowali propozycję Naczelnej Rady Adwokackiej, a także podjęli kierunkową decyzję o przeprowadzeniu projektu edukacyjnego po roboczą nazwą „Bezpieczeństwo w sieci”, który będzie skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich oraz do seniorów.

Sygnatariusze Porozumienia: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych i Krajowa Rada Doradców Podatkowych – zaproponowali zorganizowanie konferencji dotyczącej tajemnicy zawodowej. Asumptem tej inicjatywy jest wspólna obawa Sygnatariuszy w związku z pracami prowadzonymi w Ministerstwie Finansów, które dotyczą ograniczenia tajemnicy zawodowej zawodów prawniczych adwokata, radcy prawnego i doradcy podatkowego. Pozostali Sygnatariusze wyrazili aprobatę i zadeklarowali wsparcie tej inicjatywy.

Kolejne plenarne posiedzenie Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych odbędzie się 20 listopada 2017 r. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie.