Prawnicy Razem

Spotkanie 5.10

W dniu 5 października odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Porozumienia. W jego toku dyskutowano m.in. o wspólnych działaniach sygnatariuszy w zakresie edukacji prawnej społeczeństwa. Wysłuchano także informacji dot. organizacji Tygodnia Konstytucyjnego ze strony Mec. Sylwii Gregorczyk-Abram – przedstawicielki organizatora, którym jest Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy.