Prawnicy Razem

Obchody i stanowisko dot. uczczenia Dnia Wymiaru Sprawiedliwości

Dnia 23 maja 2016 r. obchodzony był Dzień Wymiaru Sprawiedliwości ustanowiony przez Europejskie Stowarzyszenie MEDEL ,,Magistrats Europees pour la Democratie Et la Liberte” (Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności). Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych objęło patronatem centralne obchody organizowane przez SSP Iustitia oraz Sąd Okręgowy w Gdańsku.

W związku z tym Porozumienie przyjęło stanowisko nr 15/2016 dot. uczczenia Dnia Wymiaru Sprawiedliwości. Podkreślono w nim m.in.,  że sygnatariusze Porozumienia, dostrzegają rolę sędziów i ich wpływ na społeczny odbiór całego wymiaru sprawiedliwości. Pozostają zgodni co do potrzeby współdziałania i możliwie szerokiej współpracy przedstawicieli wszystkich profesji prawniczych, którym bliska jest idea zapewnienia obywatelom sprawnego, nowoczesnego i niezależnego sądownictwa. Z pełną treścią stanowiska można zapoznać się tutaj.

Jednocześnie Porozumienie apelowało do wszystkich prawników i środowisk współpracujących z wymiarem sprawiedliwości o przypięcie tego dnia fioletowej wstążki, która symbolizuje ich jedność.