Prawnicy Razem

« Wróć do listy stanowisk

Warszawa, dn. 23 maja 2016 r.

 

 

Stanowisko nr 15/2016

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

dot. uczczenia Dnia Wymiaru Sprawiedliwości

 

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych w szczególny sposób pragnie uczcić tegoroczny Dzień Wymiaru Sprawiedliwości.

Dzień 23 maja, uchwalony świętem prawników przez Europejskie Stowarzyszenie MEDEL „Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności”, jest wyrazem szacunku i uznania dla niezłomności sędziego śledczego Giovanniego Falcone w walce o urzeczywistnienie zasady sprawiedliwości. Jego tragiczna śmierć, a także śmierć jego żony – również sędzi Francesci Marvillo i sędziego Paolo Borsellino oraz chroniących ich funkcjonariuszy policji – wszystkich zaangażowanych w walkę z przestępczością mafijną we Włoszech, stały się dla świata prawniczego symbolem odwagi i bezkompromisowego podejścia do sprawowanego urzędu.

Sygnatariusze Porozumienia, dostrzegają rolę sędziów i ich wpływ na społeczny odbiór całego wymiaru sprawiedliwości. Pozostają zgodni co do potrzeby współdziałania i możliwie szerokiej współpracy przedstawicieli wszystkich profesji prawniczych, którym bliska jest idea zapewnienia obywatelom sprawnego, nowoczesnego i niezależnego sądownictwa.

Poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla wymiaru sprawiedliwości – nie tylko w sferze legislacyjnej,  ale także wizerunkowej – jest konieczne zwłaszcza w czasach głębokich reform i powinno przynieść wymierne korzyści społeczne. Obywatele mają prawo domagać się rzetelnego rozpoznania ich spraw w rozsądnym terminie, przez niezależny sąd i sędziów o najwyższych kwalifikacjach moralnych i merytorycznych.

Fundamentem społeczeństwa obywatelskiego, doceniającego sądy i sędziów w pełnieniu ich prospołecznej funkcji, jest edukacja prawna społeczeństwa. Równie ważne jest stworzenie warunków dla rozwoju alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Sygnatariusze Porozumienia dostrzegają w tych działaniach sposób na poprawę społecznej oceny wymiaru sprawiedliwości.

Przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych, poprzez Porozumienie  samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych, nie tylko w solidarności i jednolitości wyrażanych stanowisk, ale także w upowszechnianiu edukacji prawnej obywateli i informowaniu społeczeństwa o alternatywnych sposobach zakończenia sporu  upatrują płaszczyzny współdziałania. Tegoroczną Konferencję z okazji Dnia Wymiaru Sprawiedliwości uznają za wyraz zgodnej woli realizacji celu jakim jest wspólna troska o dobro obywatela.

 

 

      Przewodniczący Porozumienia                                         Sekretarz Porozumienia

SSO dr hab. Krystian Markiewicz                                        Dr Paweł Skuczyński

 

« Wróć do listy stanowisk