Prawnicy Razem

Spotkanie 10.02.2016

10 lutego w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli  Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych.
W trakcie posiedzenia przyjęto stanowisko dotyczące konieczności zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych oraz liczby etatów asystentów sędziów i asystentów prokuratorów. Zwrócono w nim uwagę na potrzebę ustawowej regulacji, zwiększenia poziomu oraz stałej waloryzacji wynagrodzeń asystentów sędziów i asystentów prokuratorów.
Porozumienie przyjęło również stanowisko dotyczące zakresu zadań i budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich.
Przedstawiciele Porozumienia zdecydowali także o przygotowaniu w najbliższym czasie stanowisk dotyczących proponowanych zmian w Konstytucji RP oraz zakresu i standardów kar administracyjnych.
Kolejne spotkanie zapowiadane jest na 9 marca br.