Prawnicy Razem

Stanowisko dot. potrzeby dialogu społecznego w zakresie sądownictwa i zawodów prawniczych oraz Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich

W dniu 1 września 2016 r. sygnatariusze Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych przyjęli stanowisko nr 22/2016 dot. potrzeby dialogu społecznego w zakresie sądownictwa i zawodów prawniczych oraz Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich. Pełna treść stanowiska dostępna jest tutaj.