Prawnicy Razem

« Wróć do listy stanowisk

Warszawa, dn.1 września 2016 r.

Stanowisko nr 22/2016

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

dot. potrzeby dialogu społecznego w zakresie sądownictwa i zawodów prawniczych oraz Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych z zadowoleniem przyjmuje zorganizowanie Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich oraz wyraża nadzieję, że jego obrady znacznie przyczynią się do rozwoju dialogu społecznego w zakresie sądownictwa i zawodów prawniczych.

Docenić należy wysiłek podjęty w celu zorganizowania Kongresu przez Krajową Radę Sądownictwa oraz sygnatariuszy Porozumienia – Stowarzyszenie Sędziów Polskich ,,Iustitia”, Stowarzyszenie Sędziów Themis, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce i Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych ,,Pro Familia”. Wszystkim organizatorom oraz uczestnikom życzymy owocnych i inspirujących obrad.

Jednocześnie pragniemy zauważyć, że mimo starań środowisk prawniczych podejmowanych w ramach samego Porozumienia oraz pozytywnych doświadczeń w tym zakresie, wciąż istnieją deficyty szerokiego i rzetelnego dialogu społecznego dotyczącego sądownictwa i zawodów prawniczych. Przyświecający organizacji Kongresu postulat powszechnej debaty na temat sądownictwa w pełni wpisuje się w wyrażoną w Deklaracji Porozumienia ideę prowadzenia takiego dialogu zarówno w ramach środowiska prawniczego, jak i ze stroną rządową.

W naszej ocenie Nadzwyczajny Kongresu Sędziów Polskich może przyczynić się do zainicjowania nowego etapu debaty zarówno między środowiskami prawniczymi, jak i tymi środowiskami a władzą ustawodawczą i wykonawczą, przy pełnym poszanowaniu niezawisłości sędziów i niezależności sądów oraz innych zawodów prawniczych, a także zaangażowaniu obywateli w debatę publiczną.

Bardzo niepokojąca jest wyraźnie odczuwalna atmosfera narastającego konfliktu w przestrzeni publicznej. Powinna być ona zastąpiona rzeczowym dialogiem, który uważamy za nieodzowny element demokracji. Apelujemy do wszystkich zainteresowanych o podjęcie dialogu na gruncie obowiązującego prawa.

W szczególności uznajemy, że poprawa sytuacji w szeroko ujmowanym wymiarze sprawiedliwości wymaga spójnych reform, które jednakże muszą mieć oparcie w poprzedzającym je dialogu społecznym. Jego skuteczności dowodzą m.in. dotychczasowe doświadczenia Porozumienia, którego sygnatariusze oraz uczestnicy działającego przy nim Forum Obywatelskiego z powodzeniem wypracowywali wspólne stanowiska w wielu istotnych dla sądownictwa i zawodów prawniczych kwestiach, które początkowo pozostawały sporne. Były one także przedmiotem rozmów z Ministerstwem Sprawiedliwości, które zadeklarowało otwartość oraz przekazanie części postulatów do dalszych prac.

W związku z tym Porozumienie deklaruje wsparcie dla wszelkich inicjatyw, które mogą przyczynić się do rozwoju dialogu społecznego w zakresie sądownictwa i zawodów prawniczych. Stawiamy sobie za cel jego pełną instytucjonalizację tak, aby stał się on standardowym rozwiązaniem w procesie legislacyjnym. Wyrażamy zatem również gotowość poszerzenia i wykorzystania wypracowanego już mechanizmu prowadzenia dyskusji i rozwiązywania sporów.

        Przewodniczący Porozumienia                                             Sekretarz Porozumienia

SSO prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz                                 Dr Paweł Skuczyński

 

« Wróć do listy stanowisk