Prawnicy Razem

« Wróć do listy stanowisk

Warszawa, 18 lipca 2017 r.

  

Stanowisko nr 8/2017

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych
dot. projektu ustawy o Sądzie Najwyższym

 

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych wyraża zdecydowany sprzeciw zarówno wobec rozwiązań proponowanych w projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym, jak i trybu procedowania ustawy o kardynalnym znaczeniu dla ustroju polskiego wymiaru sprawiedliwości.

 

Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym pozostaje niezgodny z wzorcem konstytucyjnym, stanowi kolejny krok w zniesieniu trójpodziału władzy i jest wyrazem zerwania z zasadą niezależności sądownictwa.  Nadanie  Ministrowi Sprawiedliwości kolejnych uprawnień, tym razem w odniesieniu do Sądu usytuowanego najwyżej w hierarchii sądów w Polsce stanowi tym większe zagrożenie dla wszystkich reguł demokracji, że to właśnie Sąd Najwyższy stwierdza ważność krajowych aktów wyborczych – także wyborów prezydenckich i parlamentarnych.                                        

 

Faktyczne podporządkowanie Sądu Najwyższego politykom poprzez stworzenie mechanizmów permanentnego nadzoru i rozbudowanych uprawnień kształtujących de facto uznaniowo stosunek służbowy sędziów tego Sądu z całą pewnością nie tylko wpłynie na zaufanie do jego rozstrzygnięć, ale pozostaje sprzeczne z elementarnymi zasadami demokracji gwarantowanymi przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zburzenie dotychczasowej struktury Sądu Najwyższego musi być odczytane jedynie jako pretekst do dalszych działań kadrowych wobec funkcyjnych Sędziów Sądu Najwyższego oraz sędziów orzeczników dotychczasowych Izb, zaś rozwiązania proponowane przez projekt ustawy w zakresie  Izby Dyscyplinarnej  oraz uprawnienia Prezesa tej Izby wprowadzają nieznaną dotychczasowej strukturze urzędów i sądów dwuwładzę.

 

Porozumienie wyraża także sprzeciw przeciwko przedmiotowemu traktowaniu pracowników Sądu Najwyższego. Nie można bowiem pomijać faktu, że projekt zakłada wygaszenie stosunku pracy wszystkich pracowników Sądu Najwyższego niebędących sędziami – asystentów sędziego, pracowników kancelarii i sekretariatów, pracowników administracyjnych i innych zatrudnionych w Sądzie Najwyższym.

 

Ustawa o tak kardynalnym znaczeniu dla polskiego porządku prawnego winna być nadto poprzedzona szerokimi konsultacjami społecznymi, gwarantującymi możliwość przedstawienia stanowiska przez wszystkie zainteresowane podmioty.

 

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych apeluje o powstrzymanie działań prowadzących do destabilizacji polskiego porządku prawnego,  godzących nie tylko w ład konstytucyjny, ale i dobro obywateli.  

       

   Przewodniczący Porozumienia                                       Sekretarz Porozumienia

                                                                                                                         

       r.pr. Maciej Bobrowicz                                                    dr Paweł Skuczyński

 

« Wróć do listy stanowisk