Prawnicy Razem

« Wróć do listy stanowisk

Warszawa, dn. 6 lutego 2017 r.

 

Stanowisko nr 2/2017

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

dotyczące prośby do Prezydenta RP o spotkanie w przedmiocie zmian ustrojowych sądownictwa

 

Jako sygnatariusze Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, reprezentujący samorządy i stowarzyszenia prawnicze, zwracamy się do Prezydenta RP o spotkanie z przedstawicielami Porozumienia w celu zażegnania kryzysu wywołanego przez ostatnie propozycje legislacyjne dotyczące ustroju sądownictwa.

Wyrażamy ufność, że Prezydent RP, będąc najwyższym strażnikiem Konstytucji Rzeczypospolitej, podejmie rozmowy z organizacjami prawniczymi reprezentującymi ponad sto tysięcy profesjonalnych prawników.

W naszej ocenie zagrożona jest przyszłość państwa prawa w Polsce. Arbitralne decyzje oraz wypowiedzi polityków wskazują, że – z takim trudem odbudowane po 1989 roku – fundamenty demokratycznego, niezależnego oraz niezawisłego wymiaru sprawiedliwości są zagrożone.

Przedstawiciele Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych stoją na stanowisku, że działania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mogą ten niebezpieczny proces powstrzymać.

 

 

Przewodniczący Porozumienia                                            Sekretarz Porozumienia

      R.pr. Maciej Bobrowicz                                                     Dr Paweł Skuczyński

« Wróć do listy stanowisk