Prawnicy Razem

« Wróć do listy stanowisk

Warszawa, dn. 27 lipca 2017 r.

 

Stanowisko nr 10/2017
Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych
dot. prośby do Prezydenta RP o zainicjowanie dialogu ze środowiskiem prawniczym

 

Niniejszym Porozumienie pragnie docenić fakt, że Pan Prezydent uwzględnił głosy środowisk obywatelskich oraz prawniczych i zapowiedział skierowanie ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o Sądzie Najwyższym do ponownego rozpatrzenia przez Sejm.

Uwzględniając ten fakt oraz nawiązując do spotkania między Prezydentem RP a przedstawicielami Porozumienia 20 lutego 2017 r., pragniemy zaapelować i zarazem poprosić Pana Prezydenta o zainicjowanie dialogu z całym środowiskiem prawniczym.

Jako sygnatariusze, reprezentujący samorządy i stowarzyszenia prawnicze, podtrzymujemy nasz niepokój związany ze zmianami w Prawie o ustroju sądów powszechnych oraz kierunkiem dalszych zapowiadanych zmian. Uważamy, że nadal osłabieniu ulegają gwarancje demokratycznego państwa prawnego ważne dla obywateli oraz ryzyko zmiany w sposób pozakonstytucyjny relacji między władzą sądowniczą a pozostałymi władzami w Rzeczypospolitej Polskiej.

Widząc w ostatnich działaniach Pana Prezydenta otwartość na niektóre argumenty reprezentowanych przez Porozumienie środowisk prawniczych wyrażamy nadzieję na możliwość rozpoczęcia dyskusji.

W naszej ocenie atmosfera kryzysu i konfliktu wymaga niezwłocznego przeciwdziałania i rozpoczęcia dialogu z udziałem wszystkich zainteresowanych organów władzy publicznej i środowisk obywatelskich i prawniczych. Dlatego też apelujemy do Pana Prezydenta o zainicjowanie wspólnie z Porozumieniem forum dialogu dla rozwiązania obecnej sytuacji.

 

Przewodniczący Porozumienia                                    Sekretarz Porozumienia

R.pr. Maciej Bobrowicz                                                 Dr Paweł Skuczyński

« Wróć do listy stanowisk