Prawnicy Razem

« Wróć do listy stanowisk

Warszawa, dn. 24 września 2015 r.

Stanowisko nr 2/2015

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych
dot. zasad procesu legislacyjnego

 

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczychwyraża swoją dezaprobatę dla praktyki konsultacji projektów aktów prawnych stosowanej w ostatnich latach i apeluje o rzeczywiste zasięganie opinii zawodowych środowisk prawniczych w tym zakresie oraz o rzetelne branie ich pod uwagę.

Wszystkie zawodowe środowiska prawnicze przekonały się w ostatnim okresie, że praktyka konsultowania projektów aktów prawnych tworzących system prawa w Polsce, w szczególności związanych z funkcjonowaniem szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, jest daleka od oczekiwań społecznych i potrzeb praworządnego państwa. Samorządy zawodowe oraz stowarzyszenia prawnicze są organami fachowymi, mającymi stałą styczność z prawniczą rzeczywistością. Ich opinie co do rozwiązań prawnych oparte są na rzetelnej wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, a branie ich pod uwagę w procesie legislacyjnym sprawiłoby, że wprowadzane rozwiązania byłyby spójne, usprawniłyby wszelkie procedury prawne i szanowały zarówno prawa obywateli, jak i konstytucyjne zasady podziału władzy oraz niezależności sądownictwa.

Od dłuższego czasu konsultacje projektów aktów prawnych ze środowiskiem prawniczym prowadzone są w sposób tylko formalny. Często stosowany jest tryb zgłaszania projektów ustaw sporządzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości jako projektów lub poprawek poselskich, aby zaniechać jakiegokolwiek ich opiniowania. Opinie uwzględniane są tylko wtedy, gdy są po myśli autorów projektów lub dotyczą kwestii ubocznych. Nawet najlepiej uzasadnione opinie krytyczne, wykazujące jednoznacznie nieprawidłowość, a nawet niekonstytucyjność proponowanych rozwiązań, są odrzucane. Mimo licznych zapowiedzi i planów, mających nawet postać konkretnych projektów ustaw, nie uregulowano też prawnie zasad konsultacji.

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych stanowczo domaga się rzeczywistego zasięgania opinii środowisk prawniczych przy tworzeniu wszystkich aktów prawnych mających znaczenie dla funkcjonowania systemu prawnego w Polsce. Jednocześnie deklaruje chęć zajmowania w zasadniczych kwestiach stanowiska wspólnego dla wszystkich środowisk prawniczych, o ile tylko będzie to możliwe. Nie będzie wówczas żadnych wątpliwości, że wydawane opinie nie są sporządzane w imię interesu jakiejkolwiek grupy zawodowej, a zajęte w nich stanowisko ma służyć dobru Państwa, sprawności systemu prawnego i poszanowaniu praw obywateli.

 

Przewodniczący Porozumienia                                             Sekretarz Porozumienia

   SSO Maciej Strączyński                                                        Dr Paweł Skuczyński

Pobierz wersję do druku

« Wróć do listy stanowisk