Prawnicy Razem

« Wróć do listy stanowisk

Warszawa, dn. 8 sierpnia 2016 r.

Stanowisko nr 21/2016

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. działań podjętych w Turcji w stosunku do sędziów, prokuratorów i adwokatów

  

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z masowymi zwolnieniami ze służby oraz aresztowaniami sędziów i prokuratorów, do jakich dochodzi w ostatnim czasie w Turcji.

Sygnatariusze Porozumienia uznają, że gwarantem rzeczywistej ochrony praw człowieka i obywatela jest niezależne sądownictwo oraz niezależność sędziów, zaś forma i skala działań, jakie obecnie dotykają sędziów i prokuratorów w Turcji, budzą zdecydowany sprzeciw oraz obawy o dalszy ład demokratyczny w tym kraju. Obawy te są tym większe, że ostatnie bezprecedensowe wydarzenia poprzedzone były zmianami w systemie wymiaru sprawiedliwości, które osłabiły niezależność sądownictwa i niezawisłość tureckich sędziów.

Równie niepokojące są, poprzedzające dramatyczne wydarzenia jakie miały miejsce po 15 lipca 2016 r., doniesienia o naruszaniu przez władze tureckie elementarnych praw tureckich adwokatów, których wykonywanie obowiązków zgodnie z sumieniem, etyką i w imię dobra klienta stanowi jedną z gwarancji prawa obywateli do sądu.

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych zwraca się z apelem do prawników polskich, wszystkich osób związanych w jakikolwiek sposób z wymiarem sprawiedliwości oraz wszystkich, dla których bezcenne pozostają idee wolności i demokracji o udzielenie wsparcia we wszelkich dostępnych formach sędziom, prokuratorom oraz adwokatom, którzy tym ideom dochowują wierności.

     Przewodniczący Porozumienia                                         Sekretarz Porozumienia

SSO prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz                               Dr Paweł Skuczyński

« Wróć do listy stanowisk