Prawnicy Razem

« Wróć do listy stanowisk

Warszawa, 20 lipca 2017 r.

 

 Stanowisko nr 9/2017

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych
dot. apelu do Prezydenta RP o
skorzystanie z prawa weta wobec ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym

 

Zwracamy się do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o skorzystanie z prawa weta wobec ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym.

Ustawy te zawierają przepisy sprzeczne z Konstytucją RP, naruszają zasadę trójpodziału władzy, godzą w niezależność sądów i niezawisłość sędziowską, prowadzą do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Pozbawiają one obywateli prawa do sądu w rozumieniu art. 45 Konstytucji RP oraz art. 6 Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 

Zmiany przewidziane w tych ustawach w żaden sposób nie usprawnią wymiaru sprawiedliwości, ale podporządkują sądownictwo władzy wykonawczej. W rękach Pana Prezydenta spoczywa los naszej Ojczyzny. Bez niezależnych sądów i niezawisłych sędziów nie będziemy demokratycznym państwem prawnym. Liczymy, że Pan Prezydent stanie po stronie prawa i demokracji.

                                          

   Przewodniczący Porozumienia                                       Sekretarz Porozumienia

                                                                                                                         

       r.pr. Maciej Bobrowicz                                                    dr Paweł Skuczyński

 

« Wróć do listy stanowisk