Prawnicy Razem

 • Porozumienie dla
  demokratycznego
  państwa prawnego

  Podpisanie deklaracji oraz regulaminu „Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych”
  jest realizacją wizji instytucjonalizacji dialogu społecznego w
  sądownictwie i zawodach prawniczych.

 • Samorządy i Stowarzyszenia
  razem

  Przyświeca nam idea stałej współpracy samorządów i stowarzyszeń prawniczych
  na zasadzie całkowitego poszanowania autonomii oraz równorzędności każdej z nich.

 • Współpraca
  jest kluczem

  Celem jest pełny obraz poglądów zawodów prawniczych na debatowaną problematykę.